CORPUS MEDIA vs. MUNDUS MEDIA

Etape în evoluția corporealității

Corporealitatea și-a dovedit natura arhetipală prin omniprezența nudului în istoria artei plastice.
Aidoma unui ecou edenic, apogeul creației umane a presupus dintotdeauna reprezentarea antropomorfă după chipul și asemănarea sa, prefigurând azi problematica identitară a unui viitor postuman.