„Corpus media” – o nouă carte despre corporealitate

Așa cum este prezentată încă din subtitlu, noua carte semnată de Radu Stănese aduce laolaltă gimnosofii ca propedeutică pentru o antropologie a nudului”. Volumul „Corpus media” inițiază cititorul în corporealitate - prima și ultima realitate a identității noastre ca indivizi și ca specie.

Autorul beneficiază aici de prefața reputatului filosof și eseist Ion Dur. Iată un fragment din acest text introductiv: „Cu concepte îndeajuns de operaţionalizate, sprijinite pe surse de încredere maximă, sfidînd discret frazările pletorice şi oferindu-ne, dimpotrivă, o construcţie textuală nu o dată seducătoare, discursul din Corpus media înfăţişează astfel, din unghiuri diferite, un mic arsenal care re-prezintă reţeaua unei comunicări corporale; este o formă de comunicare a trupului şi între trupuri, una de natura unui pendul care face un du-te-vino între obiectiv şi subiectiv, între vizibil şi invizibil, între simplu şi complex, între empiric şi ştiinţific, între concret şi abstract, extrăgînd însă mari beneficii pe seama unei  sagace antropologii a nudului.”