Scopul cercetării

Acest capitol este dedicat măsurătorilor prin metoda antropometriei comparate, pentru a evidenția simetria izometrică și cea biometrică în evoluția stilistică a limbajului plastic. Abaterea de aur este un concept ipotetic elaborat de autor, cu scopul dezambiguizării disproporțiilor prezente în configurația diferitelor reprezentări antropomorfe. Recurența abaterii de aur în cadrul măsurătorilor comparative indică o posibilă valență arhetipală a noțiunii.
Finalitatea studiului este exclusiv științifică.

© Radu Stănese