Revista „Saeculum”, nr. 43 (ediția nouă)

A apărut un nou număr din revista „Saeculum” editată de ULBS, sub auspiciile Asociației Jurnaliștilor din Sibiu Alumni și ale Centrului de filosofie și antropologie din Baia Mare. Colega noastră Nicoleta a tehnoredactat acest volum amplu.

DTP: Nicoleta Zapciroiu